Lid worden Ook jij kan lid worden van de WSKLuM - VILVOORDE. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen LEDEN enerzijds en TOETREDENDE LEDEN anderzijds. U kan tevens kiezen tussen een individuele aansluiting of een familiale aansluiting. LEDEN: Dit zijn de personen die behoren tot een van de volgende categorieën: 1. Militairen en burgerlijke agenten die verbonden zijn aan Defensie, in actieve dienst of met rustpensioen. 2. Agenten die verbonden zijn aan de in België gelegen NAVO-instellingen, zowel in actieve dienst als met rustpensioen. 3. Belgische oud-militairen die een beroepsactiviteit van minimum 5 jaar effectieve dienst bij Defensie kunnen voorleggen. TOETREDENDE LEDEN: Dit zijn alle andere personen die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de WSKLuM VILVOORDE en hiertoe hun jaarlijks lidgeld betalen. De hoedanigheid van toetredende en de voorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen is bepaald in het intern reglement. LIDGELD: In het jaarlijks lidgeld is inbegrepen: - verzekering tegen ongevallen - gebruik van de clubboten (géén motorboten) - gebruik van zwemvesten - gebruik van de pontons en de helling voor tewaterlating van boten - mogelijkheid tot het huren van de zaal voor familiefeestjes e.d. TARIEVEN 2020/2021: Jaarlijks lidgeld individueel: leden: 105,-  Euro toetredende : 135,-  Euro Jaarlijks lidgeld familiaal tot 3 pers. leden: 150,-  Euro toetredende : 180,-  Euro Junior  aansluiting:   45,-  Euro Indien er meer dan 3 personen familiaal aansluiten dan wordt vanaf de 4e persoon 45,- Euro aangerekend. Supplement bootstalling: Leden  :  190,- Euro Andere                    :  190,- Euro Deze prijs omvat 1 standaardmodule (= de plaats ingenomen voor het stallen van één Laser, Caravelle, 420, enz..) INSCHRIJVINGSFORMULIER: U kan hier het inschrijvingsformulier downloaden  Geef het ingevuld inschrijvingsdocument (voorzien van een recente pasfoto) af aan een bestuurslid of in het clubhouse. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt uw aanvraag behandeld. WSKLuM   VILVOORDE  v.z.w.         Havendoklaan 2         1800   VILVOORDE      tel:  0470 / 27 57 27 info@wsklumvilvoorde.be