Lid worden Ook jij kan lid worden van de WSKLuM - VILVOORDE. De club heeft toetredende leden, leden en jeugdleden. Toetredende leden zijn personen aanvaard door het bestuur en die nog moeten aanvaard worden door de Algemene Vergadering. Leden zijn meerderjarige personen die als lid aanvaard werden door de Algemene Vergadering. Jeugdleden zijn minderjarigen waarvan de ouders geen lid zijn. Elke kandidaat dient een schriftelijke aanvraag in bij het bestuur. U kan hier het inschrijvingsformulier downloaden. Het inschrijvingsformulier, voorzien van een recente pasfoto wordt afgegeven aan een bestuurslid of in het clubhuis of elektronisch naar het mailadres van de club verstuurd. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de aanvraag behandeld. Aansluiting is mogelijk op individuele basis of in gezinsverband (beperkt tot 3 leden per gezin onder hetzelfde dak, eventueel bijkomende familieleden : 45€ extra per familielid) LIDGELD: In het jaarlijks lidgeld is begrepen: - verzekering tegen ongevallen - gebruik van de clubboten (géén motorboten) - gebruik van zwemvesten - gebruik van de pontons en de helling voor tewaterlating van de boten - mogelijkheid tot gebruik van de zaal voor o.a. familiefeestjes conform de interne richtlijnen. Volgende personen genieten van een vermindering op hun bijdrage: - militairen en burgers (al dan niet in actieve dienst) verbonden aan Defensie; - agenten verbonden aan in België gelegen NAVO-instellingen; - belgische oud-militairen met minimum 5 jaar effectieve dienst bij Defensie; - G-sporters; - jeugdleden. TARIEVEN 2022: Individueel: 135,-  Euro (militairen etc.  105,- Euro) Per gezin: 180,-  Euro   (militairen etc.  150,- Euro) G-sporters:   87,-  Euro Jeugdleden:   45,-  Euro Bootstalling op het terrein van de club: 190,-  Euro per module WSKLuM   VILVOORDE  v.z.w.         Havendoklaan 2         1800   VILVOORDE      tel:  0470 / 27 57 27 info@wsklumvilvoorde.be